בישיבת מועצת סניף 'הבית היהודי' בפ"ת הבהיר מנכ"ל המפלגה, כי למרות שהובטח, פריימריז לא יתקיימו כאן" /> אז מה אם הבטיחו פריימריז :: פ"ת חדשות פיתה-עושים כבוד לכיפה

ידיעות בקצרה