לכל הטורים" /> מוטי זפט :: פ"ת חדשות פיתה-עושים כבוד לכיפה