עוד עונה בפתח" /> פתיחת עונה ומיונים לנבחרות הספורט של אוניברסיטת בר-אילן :: פ"ת חדשות פיתה-עושים כבוד לכיפה

ידיעות בקצרה